برگزاری برنامه های جشن ازدواج آسان در فضای عمومی در پارس آباد

برگزاری برنامه های جشن ازدواج آسان در فضای عمومی در پارس آباد

حاجی پور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرماندار پارس آباد: برگزاری برنامه های جشن ازدواج آسان در فضای عمومی جامعه موجب تبیین فرهنگ صحیح ازدواج در بین جوانان و خانواده ها می شود معاون سیاسی،امنیی و اجتماعی فرماندار پارس آباد ازدواج را به دلیل آداب و رسوم غلط در سالها و دهه های اخیر بعنوان یکی