تصادف چهار دستگاه خودرو در یک زمان با فاصله ۱۰۰ متری در سه راهی میدان دواب پارس آباد

تصادف چهار دستگاه خودرو در یک زمان با فاصله ۱۰۰ متری در سه راهی میدان دواب پارس آباد

تصادف چهار دستگاه خودرو در یک زمان با فاصله ۱۰۰ متری در سه راهی میدان دواب پارس آباد تصادف اول تصادف شاخ شاخه شاخه یک دستگاه وانت نیسان نیسان شیر با یک سواری پژو در درحالی سه راهی ایران آباد بدون تلفات جانی ⚠️ عمل ایربک پژو تلفات جانی را رفع کرد ولی با احتیاط

نهم دی ماه برای جمهوری اسلامی یک نعمت بود+ گزارش تصویری

نهم دی ماه برای جمهوری اسلامی یک نعمت بود+ گزارش تصویری

رئیس دادگستری شهرستان پارس آباد: هر زمان به ولایت فقیه اتکا کرده ایم پیروز میدان مبارزه شده ایم سید عبدالله طباطبایی در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد با تشریح اصل پایبندی به ولایت فقیه، گفت: در طول چهل سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی هر زمان که در تنگنا