بررسی طرح واگذاری اراضی پایاب خداآفرین در کمیسیون کشاورزی مجلس

بررسی طرح واگذاری اراضی پایاب خداآفرین در کمیسیون کشاورزی مجلس

استاندار اردبیل خبر داد؛ بررسی طرح واگذاری اراضی پایاب خداآفرین در کمیسیون کشاورزی مجلس  استاندار اردبیل گفت: در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی واگذاری اراضی منابع ملی در پایاب سد خداآفرین به جای اجاره ۱۰ ساله به صورت اجاره به شرط تملیک بررسی شد.  

رشته های طرح ملی مشاغل خانگی جزو نیازهای اصلاندوز است

رشته های طرح ملی مشاغل خانگی جزو نیازهای اصلاندوز است

فرماندار اصلاندوز: رشته های طرح ملی مشاغل خانگی جزو نیازهای اصلاندوز است اصلاندوز – فرماندار شهرستان اصلاندوز گفت: رشته های آموزشی و شغلی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی از نیازهای اساسی برای ارتقاء سطح زندگی خانواده ها در شهرستان اصلاندوز است.