جمعیت استان اردبیل رو به میانسالی و پیری است

جمعیت استان اردبیل رو به میانسالی و پیری است

در نشستی عنوان شد؛ جمعیت استان اردبیل رو به میانسالی و پیری است در نشست استاندار اردبیل با مدیر کل ثبت احوال استان با اشاره به هرم سنی جمعیت استان اردبیل که رو به میانسالی و پیری می روند برای برنامه ریزی مقابله با آسیب های اجتماعی تاکید شد.

نقش عوامل انسانی در تصادفات جاده ای

نقش عوامل انسانی در تصادفات جاده ای

استاندار اردبیل: نقش عوامل انسانی در تصادفات جاده ای/ بزرگراه های اردبیل امن است استاندار اردبیل گفت: بیشترین مشکل در تصادفات جاده ای عامل انسانی بوده و آموزش، فرهنگ سازی و بحث نظارتی از جمله مواردی است که در راستای کاهش این عامل لحاظ می شود.

مذاکره آیت الله عاملی با سفیر ایران در آذربایجان در خصوص باسازی مناطق جنگ زده

مذاکره آیت الله عاملی با سفیر ایران در آذربایجان در خصوص باسازی مناطق جنگ زده

مذاکره آیت الله عاملی با سفیر ایران در آذربایجان در خصوص باسازی مناطق جنگ زده اردبیل آیت الله عاملی با سفیر ایران در آذربایجان در خصوص استفاده از ظرفیت مهندسان اردبیلی برای مشارکت در بازسازی مناطق جنگ‌زده آذربایجان مذاکره کرد.