۱۱۵ زندانی با کمک خیرین پارس آباد آزاد شدند

۱۱۵ زندانی با کمک خیرین پارس آباد آزاد شدند

رئیس دادگستری پارس آباد ؛ ۱۱۵ زندانی با کمک خیرین پارس آباد آزاد شدند     رئیس دادگستری شهرستان پارس آباد گفت: در سال گذشته با کمک خیرین ۱۱۵ نفر از زندان آزاد شدند که این افراد محکومین جرایم مالی غیر عمد بودند .