اردبیل برای مشارکت در بازسازی قره باغ منتظر اعلام طرف آذری است

اردبیل برای مشارکت در بازسازی قره باغ منتظر اعلام طرف آذری است

استاندار اردبیل: اردبیل برای مشارکت در بازسازی قره باغ منتظر اعلام طرف آذری است استاندار اردبیل گفت: به محض اعلام کشور جمهوری آذربایجان و معرفی طرح‌ها و نقشه راه بازسازی، تیم‌ها و شرکت‌های استان اردبیل برای بازسازی قره‌باغ اعزام می شوند.