ششمین شماره ماهنامه صدای مغان حقیقت منتشر شد

ششمین شماره ماهنامه صدای مغان حقیقت منتشر شد

به گزارش صدای مغان ؛ شماره ششم ماهنامه منطقه ای صدای مغان حقیقت با گستره توزیع شمال غرب به مدیر مسولی منصور اخلاقی و سردبیری سحر حاتمی منتشر شد.   برای دریافت فایل PDF نشریه صدای مغان کلیک کنید