«مکتب سلیمانی» باید موضوع اصلی اتاق فکر دانشگاه‌ها شود

«مکتب سلیمانی» باید موضوع اصلی اتاق فکر دانشگاه‌ها شود

فرمانده ارشد جبهه مقاومت: «مکتب سلیمانی» باید موضوع اصلی اتاق فکر دانشگاه‌ها شود فرمانده ارشد جبهه مقاومت گفت: «مکتب سلیمانی» باید موضوع اتاق فکر دانشجویان دانشگاه‌ها شده و اساتید و نخبگان کشور را برای دستیابی به قله‌های افتخار علم و دانش یک پارچه و متحد سازد.