مسیر روستای عربلو به فیروز آباددر ردیف ملی بودجه قرار گرفت

مسیر روستای عربلو به فیروز آباددر ردیف ملی بودجه قرار گرفت

نشست بخشدار مرکزی پارس آباد با مسولین ادارات عمرانی و پیمانکار جاده عربلو به فیروزآباد حسینی بخشدار بخش مرکزی شهرستان پارس آباد: مسیر جاده عربلو به فیروز آباد با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال به طول دو کیلومتر به جاده مواصلاتی تبدیل خواهد شد. حسینی در جلسه پروژه جاده مواصلاتی عربلو به فیروزآباد گفت:از