دست دوستی ، صلح و امنیت پایدار فرماندهان مرزبانی ایران و آذربایجان

دست دوستی ، صلح و امنیت پایدار فرماندهان مرزبانی ایران و آذربایجان

فرمانده مرزبانی جمهوری آذربایجان: روابط خوبی بین مرزبانان ایران و آذربایجان برقرار است فرمانده مرزبانی جمهوری آذربایجان با بیان اینکه آرامش و صلح موجود در مرز بین دو کشور به صورت کامل برقرار است، گفت: ‌مردم آذربایجان با آرامش کامل به ایران سفر می‌کنند.